Pojištění

Naše cestovní kancelář vlastní Koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č. 380601- 29003-02 a má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1710600005 s Generali Pojišťovnou a.s. dle zákona 1

59/1999 Sb. na pojištění záruky pro případ úpadku.

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU ZDE.

Jsme členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Seznam pojištěných CK u pojištovny Generali naleznete ZDE

 

Cestovní kancelář STEFANNY s.r.o.  uzavřela povinné smluvní pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenému na zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,

nebo

• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Současně s těmito VOP předává CK zákazníkovi potvrzení pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události (doklad o pojištění si vezměte s sebou na cestu). V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava   z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Zasílání speciálních
nabídek a akcí

Vyhledejte si svou dovolenou

 

Dále nabízíme

AČCKA ECTAA Travel service Airport Ostrava Generali pojišťovna